Konzekutívne a simultánne tlmočenie z a do anglického a nemeckého jazyka (konferencie, obchodné rokovania a pod.)

Tlmočnícke skúsenosti som získala už počas štúdia na VŠ pri práci pre stavebnú firmu, kde som tlmočila stretnutia predstaviteľa firmy s rakúskymi klientami (oblasť: stavebníctvo), kde som pracovala 3 roky.

V roku 2012 som absolvovala som 3-týždňový intenzívny kurz tlmočenia na Mannheimskej univerzite v Nemecku.

Od roku 2013 do roku 2015 som v rámci mojej práce pre firmu DHL tlmočila 2-dňový procesný audit v závode Volkswagen (nemčina <-> slovenčina), viaceré obchodné stretnutia a prehliadky logistických hál (angličtina <-> slovenčina), týždňový kurz logistických zručností (poľština <-> slovenčina), momentálne pravidelnejšie tlmočím školenia týkajúce sa používania rôznych prístrojov v halách Volkswagenu (nemčina <-> slovenčina).

Ceny tlmočenia
pre všetky jazykové kombinácie
Typ tlmočenia Cena za celý deň (8 hodín)
Cena za 1 hodinu
simultánne (konferenčné) tlmočenie 350,00 € 50,00 €
konzekutívne tlmočenie 250,00 € 35,00 €
Minimálny honorár za tlmočenie (bez ohľadu na počet hodín)
70,00 €
Tlmočenie v rámci zahraničnej cesty podľa dohody

Dodatočné poznámky:

  • každá zákazka sa líši témou, náročnosťou, dĺžkou prípravy a pod.
  • k cene sa pripočítavajú cestovné náklady ako aj náklady na stravu a prípadné ubytovanie tlmočníka
  • za každú začatú hodinu nad rámec 1 pracovného dňa sa účtuje štandardná hodinová sadzba

Nie som platiteľom DPH.