Ceny uvedené na tejto stránke sú iba orientačné, pretože konečná cenová kalkulácia závisí vždy od konkrétneho projektu. Ak máte záujem o preklad, tlmočenie alebo vyučovanie, napíšte mi e-mail a vypracujem Vám individuálnu cenovú ponuku.

Ceny prekladov
v jednotlivých jazykových kombináciach
Zdrojový jazyk Cieľový jazyk Cena za slovo Cena za NS
slovenský jazyk nemecký jazyk 0,06 € 15,00 €
nemecký jazyk slovenský jazyk 0,054 € 13,50 €
slovenský jazyk anglický jazyk 0,06 € 15,00 €
anglický jazyk slovenský jazyk 0,054 € 13,50 €
nemecký jazyk anglický jazyk 0,072 € 18,00 €
anglický jazyk nemecký jazyk 0,072 € 18,00 €
Príplatok za expresný preklad do 24 hodín 10 % z ceny prekladu
Príplatok za preklad vyhotovený rovnaký deň 20 % z ceny prekladu

Dodatočné poznámky:

  • účtovná jednotka je jedna normostrana (NS) = 1 800 znakov s medzerami alebo 1 slovo
  • koľko má text NS, zistíte vo Worde alebo napr. aj tu: http://www.normostrana.sk

Ceny za preklad textov sa odvíjajú od rôznych faktorov, okrem iného od:

  • zložitosti textu – jeho štylistika, odbornosť témy, opakovanie slov, fráz či pasáží a pod.
  • termínu odovzdania
  • formátu textu – najjednoduchšie sa prekladá z editovateľného súboru (.doc, .docx, .ppt, .xls a pod.) Za preklad z papiera, obrázku alebo needitovateľného formátu súboru si účtujem príplatok, keďže s vyhotovením takéhoto prekladu je omnoho viac práce ako s editovateľným dokumentom

 

Ceny tlmočenia
pre všetky jazykové kombinácie
Typ tlmočenia Cena za celý deň (8 hodín)
Cena za 1 hodinu
simultánne (konferenčné) tlmočenie 350,00 € 50,00 €
konzekutívne tlmočenie 250,00 € 35,00 €
Minimálny honorár za tlmočenie (bez ohľadu na počet hodín)
70,00 €
Tlmočenie v rámci zahraničnej cesty podľa dohody

Dodatočné poznámky:

  • každá zákazka sa líši témou, náročnosťou, dĺžkou prípravy a pod.
  • k cene sa pripočítavajú cestovné náklady ako aj náklady na stravu a prípadné ubytovanie tlmočníka
  • za každú začatú hodinu nad rámec 1 pracovného dňa sa účtuje štandardná hodinová sadzba

 

Ceny vyučovania
nemeckého a anglického jazyka
Typ vyučovania Cena za 1 hodinu (60 minút)
Individuálna hodina osobne (nemecký/anglický jazyk) 16,00 €
Individuálna hodina cez Skype (nemecký/anglický jazyk)
12,00 €
Skupinové hodiny
podľa dohody

Nie som platiteľ DPH.