foto_1 Volám sa Linda Magáthová a som vyštudovaná prekladateľka-tlmočníčka. V roku 2012 som ukončila magisterské štúdium v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo nemecký a anglický jazyk a kultúra na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Prekladám a tlmočím z nemčiny, angličtiny a poľštiny do slovenčiny.

Práca s cudzími jazykmi ma odjakživa nesmierne bavila. Prekladaniu a tlmočeniu sa venujem nielen v rámci svojej profesionálnej činnosti, ale aj vo voľnom čase. Aj preto som sa ihneď po skončení vysokej školy rozhodla založiť si živnosť a naplno sa venovať prekladaniu, tlmočeniu a vyučovaniu cudzích jazykov.

Už počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva som získala cenné skúsenosti prekladaním  rôznorodých textov a tlmočením mnohých stretnutí, rokovaní a konferencií. Špecializujem sa na odborné texty z oblasti logistiky, prírodných vied, automobilového priemyslu. Som však stále otvorená novým výzvam a možnostiam prehĺbiť a rozšíriť si svoj profesionálny záber. Už tri roky sa venujem aj knižným prekladom (odborná literatúra, ale aj deti pre mládež, najmä žáner fantasy).

Vo svojom voľnom čase sa venujem prehlbovaniu svojich súčasných jazykových znalostí aj štúdiu ďalších cudzích jazykov.

Na týchto stránkach by som Vám rada priblížila svoje doterajšie profesionálne skúsenosti s prekladom, tlmočením a vyučovaním, ako aj informácie o možnostiach vzájomnej spolupráce a o cenách mojich služieb.

Ak som Vás oslovila a mali by ste záujem o spoluprácu, neváhajte ma prosím kontaktovať – najlepšie telefonicky (+421 948 216 028) alebo e-mailom.

Teším sa na kontakt!