foto_1 Volám sa Linda Magáthová a som vyštudovaná prekladateľka-tlmočníčka. V roku 2012 som ukončila magisterské štúdium v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo nemecký a anglický jazyk a kultúra na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Mojimi pracovnými jazykmi sú slovenčina, nemčina a angličtina.

Práca s cudzími jazykmi ma odjakživa nesmierne bavila. Prekladaniu a tlmočeniu sa venujem nielen v rámci svojej profesionálnej činnosti, ale aj vo voľnom čase. Aj preto som sa ihneď po skončení vysokej školy rozhodla založiť si živnosť a naplno sa venovať prekladaniu, tlmočeniu a vyučovaniu cudzích jazykov.

Už počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva som získala cenné skúsenosti prekladaním  rôznorodých textov a tlmočením mnohých stretnutí, rokovaní a konferencií. Špecializujem sa na odborné texty z oblasti logistiky, prírodných vied, automobilového priemyslu a umenia. Som však stále otvorená novým výzvam a možnostiam prehĺbiť a rozšíriť si svoj profesionálny záber.

Vo svojom voľnom čase sa venujem prehlbovaniu svojich súčasných jazykových znalostí ako aj štúdiu ďalších cudzích jazykov. Okrem nemčiny a angličtiny plynule ovládam aj poľský  jazyk, ktorý onedlho pribudne do portfólia mojich pracovných jazykov.

Na týchto stránkach by som Vám rada priblížila moju osobu, svoje doterajšie profesionálne skúsenosti s prekladom, tlmočením a vyučovaním, ako aj informácie o možnostiach vzájomnej spolupráce a o cenách mojich služieb.

Ak som Vás oslovila a mali by ste záujem o spoluprácu, neváhajte ma prosím kontaktovať – najlepšie telefonicky (+421 948 216 028) alebo e-mailom.

Teším sa na Vašu odozvu!